วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลงานที่ประทับใจ                            
                 ผังมโนทัศน์ เรื่อง genetic materials  เพราะเป็นการเขียนจากความเข้าใจเพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน และมีความตั้งใจทำ               กิจกรรมเพื่อนรัก...แสนรู้ เพราะ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการอาสาทำกิจกรรม มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยเฉพาะ และเป็นการทำด้วยจิตสาธารณะ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น